Career(S) - You and Salvagnini


Adakah anda berfikiran global?
Kalau sehaluan, anda bersesuaian menyertai kumpulan kami yang semakin berbilang kaum dan budaya.

Adakah kursus dan latihan penting demi masa depan anda?
Kejayaan kami amat bergantung pada kemahiran anda, oleh itu, kami mahu membuat pelaburan dengan diri anda!

Anda cukup yakin memberi cadangan, walaupun idea anda berlainan dengan idea orang lain?
Kami mengalu-alukan penyumbang idea baru, di mana inovasi bermula dengan melangkah luar jangkauan minda.

Anda bersedia berkongsi ilmu pengetahuan dan kepakaran anda dengan kami?
Bagi kami, inilah faktor pemilihan khusus!

Pada pendapat anda, pelanggan sepatutnya melibatkan diri dalam reka bentuk solusi yang disyorkan untuk mereka?
Kami selalu melibatkan pelanggan dalam penghasilan solusi kami, demi pembentukan masa depan baru bersama-sama.

 

Anda di Salvagnini / Anda dengan Salvagnini
Semua ini memaparkan diri anda? Kalau begitu, hubungi kami! Kami ingin mengenali anda dengan lebih rapat lagi.